ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

XLAudit Central

CIMCON Software LLC

The XLAudit Central add-in allows users to analyze spreadsheets for errors and inconsistencies.

The XLAudit Central add-in analyzes spreadsheets for

• Errors (e.g. #REF, #VALUE,…)

• Best Practices (e.g. formulas with constants, VBA code,…)

• Inconsistencies (e.g. improperly copied formulas, values in a range of formulas,…)

Simply submit your spreadsheet for review and the analysis report will be emailed to you.

This add-in is part of the XLAudit family of products that includes a more fully functional add-in and a portal to submit spreadsheets for analysis. You can find out more at www.cimcon.com/products/solutions-xl-audit

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848698/Product_42949683415/Asset_72d3bdf1-aa60-4fd9-99c2-81328274dade/AddIn.JPG
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848698/Product_42949683415/Asset_72d3bdf1-aa60-4fd9-99c2-81328274dade/AddIn.JPG
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848698/Product_42949683415/Asset_bd3ddefb-b975-40d9-8fe4-155d62ed1ef1/FormulaConsistency.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848698/Product_42949683415/Asset_1f1b6746-cfaa-4d48-84a1-6fc4db72b989/WBADetails.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848698/Product_42949683415/Asset_6eda4fb5-b0ff-49a6-875e-790adb1645b3/WBADetails.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474848698/Product_42949683415/Asset_32848c28-7d59-4737-aa70-d4fd9e4eda98/WBASummary.jpg