ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

WittyParrot Knowledge Box

Acrowit, Inc. DBA WittyParrot

5.0 (1)

Your knowledge base at your finger tips right inside your teams

WittyParrot Knowledge Box is a knowledge automation, collaboration and communication platform that makes accessing information easy with just a few clicks and without you having to navigate complex portals or other web-based systems. More than a file sharing and storage solution, it enables you to classify, assemble, deliver and track all the content you need to work more effectively.

Witty Parrot centralizes all of your companies messaging, marketing assets and best practice communications enabling organizations to speak with one voice. Key benefits include:

 • End user productivity
 • Personalization at scale
 • Superior customer experience
 • Message consistency and
 • Brand compliance

This is an enterprise app that requires an existing WittyParrot account. WittyParrot app requires Enterprise IT administrator approval to sign up, purchase, and initially configure for the users in organization to use the app.

Please visit our website https://www.wittyparrot.com/ to contact us or Get a demo

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846329/Product_42949683536/Asset_8c09d229-bbb4-49ad-bac6-c566d09699ff/picturemessage0uxyyh55g1f.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846329/Product_42949683536/Asset_8c09d229-bbb4-49ad-bac6-c566d09699ff/picturemessage0uxyyh55g1f.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846329/Product_42949683536/Asset_e617652c-61d8-4e28-bb83-1db695ccf015/picturemessagehxevx21qokg.png