ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

References FBT Suite

ProQuest

The FBT suite allows you to get access to the varios tools for adding references in your documents.

The goal of the add-in is to provide our users with a tool to insert citations in their documents, formatted with different available citation styles.

To use this add-in, a Refworks account is needed. More info on https://refworks.proquest.com/

These references are managed in our RefWorks platform, where users can group in folders, share with other users, create their own citation styles, etc.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23977.541cb116-a0b7-4cea-ab44-99a9c476cf50.d56526ff-6ae9-4dc1-9a16-f1a0db245b17.01ba1c4c-94c9-4451-9d24-6b09e99b9bf6.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23977.541cb116-a0b7-4cea-ab44-99a9c476cf50.d56526ff-6ae9-4dc1-9a16-f1a0db245b17.01ba1c4c-94c9-4451-9d24-6b09e99b9bf6.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.41803.541cb116-a0b7-4cea-ab44-99a9c476cf50.d56526ff-6ae9-4dc1-9a16-f1a0db245b17.00a3eb2e-099a-4046-9916-9ed62550448b.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.37767.541cb116-a0b7-4cea-ab44-99a9c476cf50.d56526ff-6ae9-4dc1-9a16-f1a0db245b17.79f7e922-87cb-45df-8951-2f3eb9ecb883.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33529.541cb116-a0b7-4cea-ab44-99a9c476cf50.d56526ff-6ae9-4dc1-9a16-f1a0db245b17.c7fc1a4c-bbed-498b-abd2-1fdf417b6830.png