ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

TD Assignments for Teacher Dashboard

Axis12 Ltd

0.0 out of 5 stars

TD Assignments frees you up to do what matters most - teaching

Harness the power of Teacher Dashboard 365 in Microsoft Teams

The TD Assignments app allows Teacher Dashboard 365 customers to access the Teacher plan in Microsoft Teams.

TD Assignments takes the admin out of assignments; from assigning work, to visibility of your students' progression, right through to marking, with easy access to your resources and files. Create a workspace that keeps all your resources, tools, and conversations together in one place.

Stay Efficient

From OneDrive to OneNote, you can access your everyday files and resources at the touch of a button and add them to assignments

Stay Empowered

We make it easy to create your own assessment criteria, so you can give meaningful feedback to help students’ progress

Stay On Course

Monitor student progress over time so you can implement intervention strategies exactly when they’re most needed

Stay Informed

Students are sent notifications when you send assignments and you’ll receive notifications when students have handed in work

Stay Prepared

Automatic record of every submission you can easily share evidence of achievements against expectations

Add-in capabilities

 • Teacher Dashboard 365 is only compatible with Office 365 Education or Work accounts.​
 • We connect with your Office 365 account to create your Teacher Dashboard 365 account, so you don't need to remember yet another login.
ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33265.4ae3108a-ed96-4c1a-8f54-f7c41ddbb2e9.6f2ac095-2969-408c-a071-4bb6743ecc59.920da167-552b-447a-ac82-080dd9d63290.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33265.4ae3108a-ed96-4c1a-8f54-f7c41ddbb2e9.6f2ac095-2969-408c-a071-4bb6743ecc59.920da167-552b-447a-ac82-080dd9d63290.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33522.4ae3108a-ed96-4c1a-8f54-f7c41ddbb2e9.6f2ac095-2969-408c-a071-4bb6743ecc59.654bbfd6-f02e-4de3-87c5-fd1d0a5e848a.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.15367.4ae3108a-ed96-4c1a-8f54-f7c41ddbb2e9.6f2ac095-2969-408c-a071-4bb6743ecc59.c6bf9537-cad6-4d11-82d1-cf8a36e9b1f2.png