ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Velocity for Teams

PEAKUP

Dynamic Internal Collaboration Hub For Your Teams

WHAT IS VELOCITY?

Velocity provides a collaborative platform as an intranet solution works on Microsoft Teams. With the increasing number of employees, links between colleagues are often loosely coupled. Pre-built widg-ets within Velocity intranet platform offers personalized web application to follow internal news & up-dates, monitor meeting room availabilities, see personal tasks along with the menu, bus schedules, and traffic information in order to increase awareness within the workplace to strengthen corporate bonds and increase productivity within the workplace.

SOME OF THE WIDGETS

 • Anniversaries
 • Birthdays
 • Food Menu
 • Exchange Rates
 • Public Holidays
 • Store Catalogue
 • Office Tips & Tricks
 • Phone Book
 • Quick Links
 • New Employees
 • Slider
 • Mega Slider
 • Traffic
 • Twitter
 • Weather
 • Announcements
 • OFFICE 365 RELATED WIDGETS

 • My Meetings
 • These upcoming meetings are coming from the Exchange Online.

  You can see the upcoming meetings.

 • Meeting Rooms
 • These meeting rooms are directly coming from the Exchange Online.

  You can see the meeting rooms and see the meeting count for today.

  You can select the meeting room and see the details of the meetings.

 • Teams File Explorer
 • You can use this widget as a unified cloud file explorer for all your groups and channels on Mi-crosoft Teams

 • OneDrive for Business File Explorer
 • These files are coming from OneDrive for Business and lists the recently used files.

  You can try to select some of the files and try to view and/or download them.

  You can try to search for the files using the search bar. Search query is also will be used to look for the contents of the files.

  ACCESS METHODS

  The first user who accesses Velocity for Teams should have an admin account. Following users from the same company doesn't have to be admin, they can login via their user accounts

  OUT of SCOPE

  Velocity has a great administration panel to manage the content in Velocity, only available on web ver-sion of Velocity which you can access it via a browser like Edge or Chrome…

  CONSTRAINTS

  Velocity needs a consent from an Office 365 admin to list meetings, rooms in Velocity from Exchange Online. In order to use related widgets, this consents should be given by the admin of the company.

  ความสามารถในการทำงานของ Add-in
  เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.65378.1ca90dbe-51a7-4c38-a6e8-e2a687834ee1.0338e643-fa92-4f3e-8796-fd987faa2352.95222e0b-a270-428b-9981-ae826773aa10.png
  /images/videoOverlay.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.65378.1ca90dbe-51a7-4c38-a6e8-e2a687834ee1.0338e643-fa92-4f3e-8796-fd987faa2352.95222e0b-a270-428b-9981-ae826773aa10.png
  /images/videoOverlay.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.65378.1ca90dbe-51a7-4c38-a6e8-e2a687834ee1.0338e643-fa92-4f3e-8796-fd987faa2352.95222e0b-a270-428b-9981-ae826773aa10.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.54948.1ca90dbe-51a7-4c38-a6e8-e2a687834ee1.0338e643-fa92-4f3e-8796-fd987faa2352.109db7fc-574e-486e-9d3d-e40ae9c5f517.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60259.1ca90dbe-51a7-4c38-a6e8-e2a687834ee1.0338e643-fa92-4f3e-8796-fd987faa2352.84aea1ee-b960-4edc-9f01-f5cac18dbe5d.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52468.1ca90dbe-51a7-4c38-a6e8-e2a687834ee1.0338e643-fa92-4f3e-8796-fd987faa2352.2084a995-4952-4baa-81b8-cd918ee33469.png