ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Outlix - Send eposter kryptert (GDPR-vennlig)

Gressquel

GDPR-direktivet sier at sensitiv data ikke bør sendes på mail. Outlix løser dette med kryptering

Den nye GDPR-direktivet tillater ikke bedrifter å sende sensitiv data på e-post.

Outlix er et tillegg for Outlook som gjøre at du enkelt kan kryptere vedleggene slik at du kan fortsette å sende e-poster.

I motsetning til andre løsninger i markedet, krever denne løsningen ingen brukeropprettelser eller kontoer. Den er lett å installere og superlett å bruke.

Brukergrensesnittet er intuitivt og ingen kunder har hatt bruk for brukerveiledning hittil.

Modulen dukker opp som en knapp i Outlook-klienten (og i webversjonen) når man skal sende ut en epost.

Outlix bruker idag av kunder til å sende ut:

 • medlemsdata

 • fagforeningstrekk

 • juridiske dokumenter (anmodning, ankesak, varsling, klage tvisteløsningsnemda etc.)

 • helseerklæring

 • sluttavtale kommune

 • godtgjørelser

 • vaktlister / deltakerliste hotell

 • arbeidsavtaler

 • fullmaktsskjema

 • varslingssaker

 • vitnemål/karakterutskrift

 • politiattester

 • og mye mer

Outlix anvender ende-til-ende kryptering;

I det du laster opp vedlegget vil den krypteres på maskinen din, deretter legges det inn en knapp i mailen.

Deretter kan du sende mailen akkurat som før, legge til ekstra tekst, bilde eller annet. Mottaker vil da trykke på knappen og få tilsendt en SMS kode for dekryptering av filen.

Outlix er kompatibel med Outlook 2013 og nyere.

Outlix har vært nominert til Datatilsynets personvernspris 2019.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
 • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44401.3a8ac11d-7127-46d9-a271-87277c4cb60e.d45e2d5a-d4f0-42cf-8f56-c4e3a76c6757.af538988-718d-4a0e-86cf-68d9d8b6a2d1.png
  /images/videoOverlay.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44401.3a8ac11d-7127-46d9-a271-87277c4cb60e.d45e2d5a-d4f0-42cf-8f56-c4e3a76c6757.af538988-718d-4a0e-86cf-68d9d8b6a2d1.png
  /images/videoOverlay.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44401.3a8ac11d-7127-46d9-a271-87277c4cb60e.d45e2d5a-d4f0-42cf-8f56-c4e3a76c6757.af538988-718d-4a0e-86cf-68d9d8b6a2d1.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.26942.3a8ac11d-7127-46d9-a271-87277c4cb60e.d45e2d5a-d4f0-42cf-8f56-c4e3a76c6757.d619a792-3a9c-493f-be08-5127524f06db.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32709.3a8ac11d-7127-46d9-a271-87277c4cb60e.d45e2d5a-d4f0-42cf-8f56-c4e3a76c6757.065d4b73-4b48-4a20-a625-ea01741ebcdc.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36290.3a8ac11d-7127-46d9-a271-87277c4cb60e.d45e2d5a-d4f0-42cf-8f56-c4e3a76c6757.f074a17f-4419-4e81-a3ea-14631aa43006.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27457.3a8ac11d-7127-46d9-a271-87277c4cb60e.d45e2d5a-d4f0-42cf-8f56-c4e3a76c6757.00f609e2-4c74-4d22-8977-df479c0bfdff.png