ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Spline chart

Microsoft Corporation

3.6 (7)

Visualize and understand noisy data

Imagine that you have a scatter (XY) plot. It is not always easy to see the trends and to tell the story behind the data.

Smoothing spline helps you to visualize and understand noisy scatter plot data.

NEW: support for tooltips on hover and selection

Here is how it works:

 • Define the fields for horizontal and vertical axes of the scatter plot
 • Controll the smoothness of the smoothing spline
 • Control the confidence levels or the spline curve (or even turn them off)
 • Define the colors and the rest of graphical attributes to meet your specific needs

R package dependencies(auto-installed): graphics, scales, reshape

Supports R versions: R 3.3.1, R 3.3.0, MRO 3.3.1, MRO 3.3.0, MRO 3.2.2

This is an open source visual. Get the code from GitHub: https://github.com/microsoft/PowerBI-visuals-spline

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949680598/Asset_90d2497d-461b-4fd9-ba34-f22c8eae800f/Splinescreenshot1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949680598/Asset_90d2497d-461b-4fd9-ba34-f22c8eae800f/Splinescreenshot1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949680598/Asset_4543982e-a303-42ee-8166-a0c943d2666e/Splinescreenshot2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949680598/Asset_b17ebcf3-770d-4780-bc8b-98b1f1ecf431/Splinescreenshot3.png