https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.45423.648788ce-2b43-4836-8ec9-63df37ce2e0a.94de2450-d633-4daf-9d11-83277e2f9cff.95143fb2-8079-4ffb-9a72-cb249c0fd398

Getmore Řízení porad

Видавець: GETMORE, s.r.o.

Efektivní řízení vašich meetingů. Neztrácejte čas na zbytečných poradách.

This application is available only in Czech language


Plánujete poradu? Pozvěte na ni ty správné účastníky!

Začínáte plánovat poradu. Základem je správný typ porady. Díky tomu vám Getmore aplikace nabídne ty vhodné účastníky.

Teď už stačí jen vybrat termín a zapsat krátký popis. Můžete také účastníkům povolit zasílat podněty do agendy porady.


Potřebujete stanovit program porady? Vytvořte její agendu!

Častým problémem porad obecně je nejasný obsah. Změňte to jednoduše pomocí předem určené agendy.

Položky do agendy můžete přidat vy, jako organizátor porady. Ostatním účastníkům to však můžete povolit také.

Agendu umí aplikace Getmore členit do kategorií, které jsou pro vaše porady typické.

Napříč jednotlivými poradami navíc můžete snadno body agendy přenášet a sledovat tak jejich průběh a naplnění.


Porada probíhá. Co teď? Zadejte úkoly a sledujte jejich plnění

V průběhu porad snadno díky aplikaci Getmore zadáváte adresné úkoly s termínem, prioritou a řešitelem.

Na další poradě pak okamžitě vidíte, jak zadané úkoly z předchozího setkání váš tým plní. Jako na dlani tak máte přehled o vývoji klíčových úkolů. jejichž neplnění může vaši organizací stát nemalé peníze.

Стислий огляд

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.4438.648788ce-2b43-4836-8ec9-63df37ce2e0a.fe69a2de-75cd-47dc-bd4a-9c21e04a6d87.e26df4c6-6b16-43e6-879d-81f7184f4cba
/staticstorage/b883092/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49163.648788ce-2b43-4836-8ec9-63df37ce2e0a.94de2450-d633-4daf-9d11-83277e2f9cff.096bd1d8-826b-4aa4-b404-db501599239c
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40402.648788ce-2b43-4836-8ec9-63df37ce2e0a.94de2450-d633-4daf-9d11-83277e2f9cff.0ab9f278-a178-4886-a2ef-b957ce75c65b
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47204.648788ce-2b43-4836-8ec9-63df37ce2e0a.94de2450-d633-4daf-9d11-83277e2f9cff.dfe758dc-9dc0-4037-8ec4-1af0076ee111
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.39977.648788ce-2b43-4836-8ec9-63df37ce2e0a.94de2450-d633-4daf-9d11-83277e2f9cff.9331345d-1375-426c-b1ab-6c6c08414c25