Ứng dụng nổi bật

Tất cả ứng dụng
Tải ứng dụng phù hợp, ngay bây giờ

Tìm các giải pháp kinh doanh hàng đầu cho ngành của bạn từ Microsoft và chọn các đối tác—bao gồm các ứng dụng độc quyền.

Dựa vào những gì bạn có

Bổ sung khả năng mới cho các ứng dụng nghiệp vụ hiện có của bạn. Bạn sẽ tìm được các giải pháp để nâng cao ứng dụng bạn đã sử dụng từ Dynamics đến Power BI.

Bắt đầu với sự tự tin

Dùng thử miễn phí ứng dụng bất kỳ trước khi bạn mua ứng dụng đó, rồi làm việc với đối tác Microsoft đáng tin cậy để thực hiện giải pháp mới của bạn.