Ứng dụng kết quảHiển thị 9 kết quả trong ứng dụng.