Ứng dụng kết quảHiển thị 0 kết quả trong ứng dụng.