https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.65172.e827257d-2023-46fa-867e-93b861b44754.ed2c1f5d-1cca-4b0d-952c-3d890d6bc729.e903dc5c-4a89-4f66-8891-7584d7f2de39

Intro to Power BI: 2-Day Workshop

Advisicon

Chi tiết

Nhà xuất bản
Advisicon
Giá
7.000 US$
Năng lực Vàng
Data AnalyticsCloud Productivity
Năng lực Bạc
Collaboration and Content
Sản phẩm
Power BI
Loại dịch vụ
Hội thảo
Quốc gia/khu vực
United States
Bang/Tỉnh
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCalifornia