https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14147.9251b62d-0ccc-431f-a19c-d33fc310a12e.53552de2-6bb5-42f2-a812-458d16f1814d.5bee8a45-47fb-4466-b9ce-24539915e1db

Power Platform Centre of Excellence Starter Kit - 5 Day Implementation

Akari Solutions

Chi tiết

Nhà xuất bản
Akari Solutions
Giá
5.780 £
Năng lực Vàng
Cloud Platform
Năng lực Bạc
Application DevelopmentCloud Productivity
Loại dịch vụ
Triển khai
Quốc gia/khu vực
United Kingdom
Cũng có tại
United States