https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.50798.0cee2031-d370-4c7d-9ee3-b2dba9b36047.f33810fd-067d-4c98-acbe-f85545944b17.f4ce2e38-d558-407e-b2d9-2c227ddf81a2

Microsoft Dynamics 365: 4-Wk Assessment

Columbus Global US

Chi tiết

Nhà xuất bản
Columbus Global US
Giá
12.634 CA$
Năng lực Vàng
Enterprise Resource PlanningCloud PlatformCloud Business Applications
Loại dịch vụ
Đánh giá
Quốc gia/khu vực
Canada
Bang/Tỉnh
AlbertaBritish ColumbiaManitobaNew BrunswickNewfoundland and Labrador
Cũng có tại
United States