https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.46648.5f5bd3b7-299a-4346-be39-041014c68e03.3970b129-6652-4756-b129-3f2192f2dbfe.922b42d5-3d41-4176-8577-935e1ebc606c

Predict: Retail Demand Planning-Free 2 Hr Workshop

Hexaware Technologies

Chi tiết

Nhà xuất bản
Hexaware Technologies
Giá
Miễn phí
Năng lực Vàng
Cloud Business Applications
Loại dịch vụ
Hội thảo
Quốc gia/khu vực
Australia
Cũng có tại
BahrainBelgiumCanadaDenmarkGermany

Liên kết