https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58744.8a5a38e4-7210-4338-a36b-b351ede31bca.5e452f16-bd25-41f2-ad9d-a3af86c9e2e4.9f7dcf79-d7a0-4b74-8b4d-26180b4c3669

Getting Started with Power BI: 1-Day Assessment

Inviso Corporation

Chi tiết

Nhà phát hành
Inviso Corporation
Mức giá
Miễn phí
Năng lực vàng
Data AnalyticsData PlatformCloud Platform
Sản phẩm
Power BI
Loại dịch vụ
Đánh giá
Quốc gia/Khu vực
United States
Tiểu bang/Tỉnh
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCalifornia

Liên kết