https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5023.9a9095e4-f3bb-4123-98ae-49b96336657e.8ff1e371-0830-4b6e-9361-c33335e14a45.7c34939b-2fad-4807-9779-8653912545c0

Teams Telefonie mit Microsoft 365: 1 day Workshop

IPI GmbH

Chi tiết

Nhà xuất bản
IPI GmbH
Giá
3.500 €
Năng lực Vàng
Cloud ProductivityCollaboration and Content
Năng lực Bạc
Communications
Loại dịch vụ
Hội thảo
Quốc gia/khu vực
Germany