https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5023.8d1bbdf6-d09a-411c-8919-14d169fb24a7.67998fb8-cb45-4e54-a8dd-1aec40e8e89b.09b97e7b-a5cc-467c-b0a9-ff54551ce07d

Viva Assessment: 3-Day-Workshop

IPI GmbH

Chi tiết

Nhà xuất bản
IPI GmbH
Giá
5.000 €
Năng lực Vàng
Collaboration and ContentCloud ProductivityApplication Development
Loại dịch vụ
Hội thảo
Quốc gia/khu vực
United States
Bang/Tỉnh
AlabamaAlaskaArizonaArkansasColorado