https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1363.ddcfab1d-38de-40df-8c35-276ed9586967.85d9222d-c08d-4f57-9eb6-bd2e288ef131.be46da80-e00a-4067-9ded-888e553f2dc2

Power Platform Adoption Assessment: 4-Hour Workshop

Kyndryl Inc.

Chi tiết

Nhà xuất bản
Kyndryl Inc.
Giá
1 US$
Năng lực Vàng
Data AnalyticsData PlatformCloud Business Applications
Loại dịch vụ
Đánh giá
Quốc gia/khu vực
United States
Bang/Tỉnh
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCalifornia