https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.46736.42734584-45cf-42ec-be4c-2e47038afd25.aa7737ac-4b50-4692-85d2-53e87db5ae34.d58606ba-75cd-4b40-a61a-a8d903db833b

Operations Development: 2-Day Assessment

MCA Connect

Chi tiết

Nhà xuất bản
MCA Connect
Giá
2.000 US$
Năng lực Vàng
Enterprise Resource PlanningCloud Customer Relationship Management
Năng lực Bạc
Data Platform
Loại dịch vụ
Đánh giá
Quốc gia/khu vực
United States
Bang/Tỉnh
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCalifornia