https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.55804.42734584-45cf-42ec-be4c-2e47038afd25.1896b109-25f0-42e9-a5fd-b3299ab3fae2.e87dba3d-57a9-44dd-b301-ad2caa2a4e63

Operations Development: 2-Day Assessment

MCA Connect

Chi tiết

Nhà xuất bản
MCA Connect
Giá
2.000 US$
Năng lực Vàng
Enterprise Resource PlanningCloud Customer Relationship Management
Năng lực Bạc
Data Platform
Loại dịch vụ
Đánh giá
Quốc gia/khu vực
United States
Bang/Tỉnh
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCalifornia