https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48747.86c648be-9cb4-4b4e-a2c2-2df6de382bd4.800930a8-9ccb-4dec-bdc2-a0a2da7aeb4a.0bb916dd-f99c-4325-84dc-95b76dd57eff

6 Week Tableau to Power BI Migration Assessment Engagement

Fractal Analytics Inc.

Chi tiết

Nhà xuất bản
Fractal Analytics Inc.
Giá
40.000 US$
Sản phẩm
Power BI
Loại dịch vụ
Đánh giá
Quốc gia/khu vực
United States
Bang/Tỉnh
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCalifornia
Cũng có tại
Canada