https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.37301.9de176d2-9144-4df0-ae8c-94d93d305a5a.2633f840-b8ef-423d-a967-f08d4266fb86.27a14c83-fc0c-4dbc-80f0-9de8dbac5e2f

Nexer Catalyst Envisioning Future State: 5-days, Workshop

Nexer Group AB

Chi tiết

Nhà xuất bản
Nexer Group AB
Giá
Miễn phí
Năng lực Vàng
Cloud Business ApplicationsEnterprise Resource Planning
Loại dịch vụ
Hội thảo
Quốc gia/khu vực
Argentina
Cũng có tại
BrazilColombiaDenmarkFinlandIndia