https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61725.dd4f74d8-630f-4cd0-a541-e8aed34ba710.0797ef27-47ec-4dd6-b573-87e9d49ee1a1.663b8efd-26b9-42c9-9205-f2227a020f01

NTT Americas - Microsoft Teams Room

NTT Limited

Chi tiết

Nhà xuất bản
NTT Limited
Giá
42.630 CA$
Năng lực Vàng
CommunicationsCollaboration and ContentCloud Productivity
Loại dịch vụ
Triển khai
Quốc gia/khu vực
Canada
Bang/Tỉnh
AlbertaBritish ColumbiaManitobaNew BrunswickNewfoundland and Labrador
Cũng có tại
United States