https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32736.646d18c8-5936-4e36-9c35-17e0fd871ac3.cc4a1a06-bf1c-4fd9-8b06-2a15361c5c80.d503dc08-d3b7-4ec3-9824-b262e8976d38

Power BI 2-Week Proof of Concept

Optimum CS

Chi tiết

Nhà xuất bản
Optimum CS
Giá
10.500 US$
Năng lực Vàng
Data Analytics
Năng lực Bạc
Application DevelopmentApplication Integration
Sản phẩm
Power BIPower Apps
Quốc gia/khu vực
United States
Bang/Tỉnh
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCalifornia