https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11095.25895a83-6bfb-4747-84ec-46c43560a073.4d4da253-abc0-467d-8fb8-eaf5063ef8c9.94820fc4-ae09-4b40-bac7-0cf80644f332

Power BI for Your Organization: 2-Hr Assessment

Prologika

Chi tiết

Nhà phát hành
Prologika
Mức giá
Miễn phí
Năng lực vàng
Data AnalyticsData Platform
Sản phẩm
Power BI
Loại dịch vụ
Đánh giá
Quốc gia/Khu vực
United States
Tiểu bang/Tỉnh
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCalifornia

Liên kết