https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12426.1a457cd7-0b8e-4c06-8464-d0447accf164.45b20e80-8615-492c-82de-b03255bd2645.b9407a31-1c5f-4c4d-bcd8-d9a73b99b0da

Salesforce to Dynamics 365: 4-week Assessment

Quisitive

Chi tiết

Nhà xuất bản
Quisitive
Giá
25.000 US$
Năng lực Vàng
Cloud Business Applications
Loại dịch vụ
Đánh giá
Quốc gia/khu vực
United States
Bang/Tỉnh
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCalifornia
Cũng có tại
CanadaUnited Kingdom