https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.8375.40c7890f-54ae-4df4-8685-f2381e9b5842.a88112b1-39da-4ba5-a220-71ccbc75c7b8.5fa21f2b-dcdc-47a9-a4b6-e697a604c6bc

Microsoft Process Mining Procure to Pay Assessment - 6 Week Assessment

Protiviti

Chi tiết

Nhà xuất bản
Protiviti
Giá
101.486 CA$
Năng lực Vàng
Application DevelopmentData AnalyticsCommunications
Loại dịch vụ
Đánh giá
Quốc gia/khu vực
Canada
Bang/Tỉnh
AlbertaBritish ColumbiaManitobaNew BrunswickNewfoundland and Labrador
Cũng có tại
United States