https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.8375.0ef8fd55-71d1-43d8-abc7-15e1969d5dcc.f9fba328-30da-41cb-88b2-0b42272a87e4.03a587b9-ab2f-4d66-9791-b5275c7d256e

Power BI Reporting Migration Assessment - 2 Week Assessment

Protiviti

Chi tiết

Nhà xuất bản
Protiviti
Giá
25.000 US$
Năng lực Vàng
Data PlatformCloud PlatformData Analytics
Sản phẩm
Power BI
Loại dịch vụ
Đánh giá
Quốc gia/khu vực
Hong Kong SAR