https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.8375.45910589-bd92-400c-883b-da60119b2256.d458680b-46b5-4a41-b1c1-e0412d27bf62.70de0168-4938-4c30-9e44-e3056e3230a8

Microsoft Supply Chain Platform Pre-Implementation Assessment - 6 Week Assessment

Protiviti

Chi tiết

Nhà xuất bản
Protiviti
Giá
70.000 US$
Loại dịch vụ
Đánh giá
Quốc gia/khu vực
United States
Bang/Tỉnh
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCalifornia