https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22148.751ca3a0-2bf6-4ecc-bcd6-32d8bf8d1688.1fe9e303-ec52-4d12-ae68-50d0a11feb03.4b8802bc-6896-440a-b1f2-8348e9e9cb6d

Microsoft Cloud for Retail - 2 Day Assessment

Sunrise Technologies

Chi tiết

Nhà xuất bản
Sunrise Technologies
Giá
Miễn phí
Năng lực Vàng
Cloud Business ApplicationsEnterprise Resource Planning
Loại dịch vụ
Đánh giá
Quốc gia/khu vực
Austria
Cũng có tại
BelgiumCanadaDenmarkFinlandFrance