https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20768.75edfca0-4288-46d0-917a-939c9fc590c8.b567d0b2-ec64-47e6-b503-cd7e7a78244a.de7f3349-3319-4ba5-b003-0d3343a61d85

ThinkReady for Dynamics 365: 4Wk Business Process Modeling (BPM) Proof of Concept

Thinkmax Consulting Inc.

Chi tiết

Nhà xuất bản
Thinkmax Consulting Inc.
Giá
Miễn phí
Năng lực Vàng
Enterprise Resource Planning
Quốc gia/khu vực
United States
Bang/Tỉnh
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCalifornia
Cũng có tại
Canada