https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40098.d9f4a8cb-9004-4c08-ae29-026d05187066.1a9aa292-11ee-42e7-9cbf-edc295f35366.3b27cb80-6078-45f7-ae11-ed36cb1c17da

Chi tiết

Nhà phát hành
Microsoft
Nhận được bằng
Tài khoản cơ quan hoặc trường học
Được cập nhật
17.0.15640.0