https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64435.941f9794-bbab-428a-bd5c-db0470b2cf4c.61168722-6711-49e6-8ae0-23e15869ef82.8942d387-e14c-45b2-9630-375b5d782cb8

VAT Payer Verification in Power Apps

bởi Inlogica

Confirm if a counterparty is registered for VAT in the register of Polish Ministry of Finance

EN-US

VAT Payer Verification in Power Apps allows the user to obtain a confirmation whether a counterparty is registered for VAT in the register maintained by the Polish Ministry of Finance. The functionality makes it possible to check the VAT registration status directly at the Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations system level using an intuitive interface of a Power Apps application.

Functionalities:

 • Validate the customer’s/ vendor’s status in the Polish Ministry of Finance’s database using the Polish tax identification number (NIP) or in the European Commission’s VIES database for cross-border EU transactions
 • Possibility to check the status of an individual vendor/ customer by initiating the verification process at the vendor/ customer account level
 • Benefits:

 • Security which results from compliance
 • Document validation
 • Shorter operation time
 • Elimination of possible errors

 • Visit our website

  PL

  Weryfikacja płatnika VAT w Power Apps umożliwia uzyskanie potwierdzenia, czy dany kontrahent jest zarejestrowany jako czynny płatnik VAT w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. Funkcjonalność pozwala sprawdzić ten status bezpośrednio z poziomu systemu Microsoft Dynamics 365/AX.


  Funkcjonalności:

  • sprawdzenie statusu odbiorcy/dostawcy w bazie Ministerstwa Finansów na podstawie polskiego Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) lub w bazie udostępnionej przez Komisję Europejską VIES dla podmiotów zarejestrowanych w Unii Europejskiej
  • możliwość sprawdzenia statusu konkretnego dostawcy/odbiorcy poprzez uruchomienie procesu weryfikacji z poziomu kartoteki dostawcy/odbiorcy

  Korzyści:

  • bezpieczeństwo wynikające z działania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa
  • weryfikacja poprawności utworzonych dokumentów
  • skrócenie czasu operacji
  • wykluczenie ryzyka błędu.

  Xem nhanh

  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.4318.941f9794-bbab-428a-bd5c-db0470b2cf4c.97addd8b-dc63-4055-8262-2a7ec2a7fbff.35b27cda-a4a1-4d1b-86f5-6c36da264919