https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61404.3fb7f585-7f0c-4554-99f4-5dd7a361743f.bbec464c-32a0-4192-b2e0-3558b9bf1e5c.895465f9-6b56-488e-a2c4-60399a430299.png

D4Sign para Word

D4Sign

Chi tiết

Nhà phát hành
D4Sign
Nhận được bằng
Tài khoản cơ quan hoặc trường họcTài khoản Microsoft
Được cập nhật
1.0.0.0
Phiên bản
1/17/2020
Sản phẩm
Word
Các sản phẩm được hỗ trợ
Word 2013 trở lên trên WindowsWord 2013 SP1 trở lên trên WindowsWord 2016 trở lên trên MacWord trên Mac (Microsoft 365)Word trên Windows (Microsoft 365)Word trên web

Hỗ trợ