https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.10382.5c0bebe6-0d6f-40c0-88ff-4bcc1c0a3acb.9a0fd746-d03b-42f5-8b9f-1eced5547c82.1b9b795d-9337-411d-be6b-fd064ef3dec8.png

Slides365 - Build Professional Presentations Yourself

SLIDES365, INC

Chi tiết

Nhà phát hành
SLIDES365, INC
Nhận được bằng
Tài khoản cơ quan hoặc trường họcTài khoản Microsoft
Được cập nhật
1.0.0.3
Phiên bản
7/1/2020
Sản phẩm
PowerPoint
Các sản phẩm được hỗ trợ
PowerPoint 2016 trở lên trên MacPowerPoint trên Mac (Microsoft 365)PowerPoint trên Windows (Microsoft 365)PowerPoint trên web

Hỗ trợ