https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49300.d3f92897-8778-43a0-b182-4c8e25083a64.5bcffb4a-46dd-454c-9ea1-847383105bb2.148371d2-32b3-4c07-bef6-a566aa5938b7.png

Data Connector

Power My Analytics

Chi tiết

Nhà phát hành
Power My Analytics
Nhận được bằng
Tài khoản cơ quan hoặc trường họcTài khoản Microsoft
Được cập nhật
1.0.0.0
Phiên bản
3/4/2021
Sản phẩm
Excel
Các sản phẩm được hỗ trợ
Excel 2013 trở lên trên WindowsExcel 2016 trở lên trên WindowsExcel 2016 trở lên trên MacExcel 2019 trở lên trên WindowsExcel 2019 trở lên trên MacExcel trên Mac (Microsoft 365)Excel trên Windows (Microsoft 365)Excel trên web

Hỗ trợ