https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60884.8b05eb1a-9245-4732-9495-2e4e4fb12860.320c14e9-4d86-471e-bf6d-f3dc7a36673b.86d7638f-b3e5-4afc-82bf-cb44346738db.png

Chi tiết

Nhà phát hành
Summize
Nhận được bằng
Tài khoản cơ quan hoặc trường họcTài khoản Microsoft
Được cập nhật
1.0.0.3
Phiên bản
11/16/2020
Sản phẩm
Word
Danh mục
Nhân sự
Các sản phẩm được hỗ trợ
Word 2013 trở lên trên WindowsWord trên Mac (Microsoft 365)Word trên Windows (Microsoft 365)Word trên web

Hỗ trợ