https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56200.d8a9edc8-38a9-45da-9a5c-973dc373a495.84d9ea28-59d4-4be2-a9d0-fd2347d204a1.368b8010-ed18-4ecb-b214-4d8e2954c022.png

Betterworks for Email

BetterWorks

Easily view goal progress and send feedback to coworkers with the new Betterworks for Email plugin

Betterworks for Email lets you easily view goal progress and send feedback to coworkers without leaving your email. The plugin helps you:

 • Cheer, nudge or comment on goals
 • View coworkers’ current progress when replying to their emails
 • Share feedback anytime
 • See anyone’s Betterworks profile and your company's org chart

PLEASE NOTE:

This plugin will only work for current Betterworks users. Please contact support@betterworks.com with any questions or hello@betterworks to reach someone in our sales team.

As an End User of the Betterworks Service, your access and use of this Extension shall be subject to the Terms and Conditions entered into between your company and BetterWorks, and, the Betterworks Privacy Notice located here: https://www.betterworks.com/privacy-notice/

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
 • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
 • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như tên người gửi, tên người nhận, địa chỉ email, nội dung thư và thông tin tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
 • Xem nhanh
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.50577.d8a9edc8-38a9-45da-9a5c-973dc373a495.84d9ea28-59d4-4be2-a9d0-fd2347d204a1.20af30c9-f518-4f4b-9e24-87a17df0a092.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.6677.d8a9edc8-38a9-45da-9a5c-973dc373a495.84d9ea28-59d4-4be2-a9d0-fd2347d204a1.2e1a0966-50bf-47b0-abe1-1bcb90c4f498.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12228.d8a9edc8-38a9-45da-9a5c-973dc373a495.84d9ea28-59d4-4be2-a9d0-fd2347d204a1.26455e7f-e128-442b-bd9e-defe28944189.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.34754.d8a9edc8-38a9-45da-9a5c-973dc373a495.84d9ea28-59d4-4be2-a9d0-fd2347d204a1.5546a3e7-307b-4ce0-af80-36170ef4a095.png