https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44496.b4de412a-e364-434c-945c-b2f21ecac31e.5d138c51-bf07-4af4-9a51-61b5b718b17d.cc30354d-c73c-4a2e-994b-40d9327ad79b.png

AdaptiveCards

Paradigm BI

Chi tiết

Nhà phát hành
Paradigm BI
Nhận được bằng
Tài khoản cơ quan hoặc trường học
Được cập nhật
1.0.6.0
Phiên bản
2/10/2021
Các sản phẩm được hỗ trợ
Power BI

Hỗ trợ