https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49045.644ac42a-0979-46eb-98fc-4a6d3131ac84.517c99c3-8a54-40f3-b1b2-8a9c8d2c62c3.0bb2e12f-fb1d-456f-92db-8f7dd6cca759

Polish Functionality - Starter Pack

IT.integro sp. z o.o.

Manage your company in Poland. Comply with Polish taxation and invoicing requirements.

Ensuring compliance with Polish legal, tax and accounting requirements, Polish Functionality – Starter Pack, enables you to manage your company in Poland. As an integrated extension for Microsoft Dynamics 365 Business Central, the application streamlines financial management and the processing of sales & purchase transactions, ensuring proper booking and tax classification. Our solution can support your company in:

•Selling your goods and services and issuing the invoices according to Polish regulations

•Calculating VAT payments and preparing VAT returns

•Managing accounts payable and receivable

•Reporting sales and goods transfer for Intrastat

•Preparing proper SAF-T (JPK) files for Polish tax authorities (incl. JPK VAT/SAF-T with declaration)

•Validating your contractors against the VAT Taxpayer Register

•Ensuring compliance with the Goods and Services Classification for Poland (PKWiU)

•Split payment

Click ‘Contact me’ to get the details of our offer.


Polska Funkcjonalność – Starter Pack to rozszerzenie Microsoft Dynamics 365 Business Central przeznaczone dla firm prowadzących działalność w Polsce. Zapewniając zgodność z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, podatkowymi oraz księgowymi, aplikacja usprawnia zarządzanie finansami oraz obsługę transakcji sprzedaży i zakupu. Funkcjonalność rozwiązania pozwala na:


•Sprzedaż towarów i usług w Polsce oraz fakturowanie zgodne z polskimi przepisami

•Kalkulację VAT i przygotowanie deklaracji VAT

•Zarządzanie płatnościami i należnościami

•Raportowanie transakcji sprzedaży/kupna oraz przepływu towarów w deklaracjach Intrastat

•Przygotowanie JPK na potrzeby rozliczeń z urzędami skarbowymi (w tym JPK VAT z deklaracją)

•Weryfikację kontrahentów w wykazie podatników VAT (białej liście)

•Zachowanie zgodności z PKWiU

•Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności

Kliknij ‘Contact me’, aby otrzymać informacje o naszej ofercie. 


Supported editions

Polish Functionality – Starter Pack can be used with either the Essentials or Premium version of Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Supported countries

Poland

Supported Languages

English (United States), English (Great Britain), Polish (Poland)

概览
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5045.644ac42a-0979-46eb-98fc-4a6d3131ac84.b08ea3df-4051-4e15-8972-49ec6bc11b9a.a6cdbc28-f56b-44fd-a355-47bde4045e1d
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27030.644ac42a-0979-46eb-98fc-4a6d3131ac84.b08ea3df-4051-4e15-8972-49ec6bc11b9a.3db5a3a6-0a5d-4b0f-a3ba-47ff2bacce98
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31124.644ac42a-0979-46eb-98fc-4a6d3131ac84.b08ea3df-4051-4e15-8972-49ec6bc11b9a.18635ab4-0ae0-4079-bedc-762a3ededa4b
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17401.644ac42a-0979-46eb-98fc-4a6d3131ac84.b08ea3df-4051-4e15-8972-49ec6bc11b9a.abadcaba-f68d-4e03-9055-b395ffe17f97
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.53491.644ac42a-0979-46eb-98fc-4a6d3131ac84.b08ea3df-4051-4e15-8972-49ec6bc11b9a.784f584b-6d50-40d9-85b7-ac3b25b735e7