https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.46442.b102de93-e988-4e62-9ca9-66001183db8c.4c9e0bbf-c16a-44c0-a11e-b73b8918a2fe.77540bd7-7bf4-4c9c-b4e4-226309e6aa77

İnfotek Apps License Management

作者 Infotek Yazilim ve Donanim A.S.

App License Management / Uygulama Lisans Yönetimi

İnfotek Apps License Management

This app provides the users with the following opportunities: 
  • having a free trial for apps published bu İnfotek, 
  • helping users to purchase a license for the apps that they would like to continue using,
  • helping users to trace the expiration date of the licenses or free trial periods,
  • helping users to renew their license for the app.

Supported Editions: The app supports the Essentials and Premium Editions of Microsoft Dynamics 365 Business Central.  
Supported Countries: Turkey 
Supported Languages: This app is available in English (United States) and Turkish (Turkey).

İnfotek Uygulamaları Lisans Yönetimi

Bu uygulama kullanıcılara aşağıdaki olanakları sağlar:
 • İnfotek tarafından yayınlanan uygulamaları, deneme süresi boyunca ücretsiz olarak kullanma fırsatı,
 • kullanıcıların, kullanmaya devam etmek istedikleri uygulamalar için lisans satın alma sürecinde  destek,
 • kullanıcıların, lisansların ya da ücretsiz deneme sürelerinin sona erme tarihlerini izleme olanağı,
 • kullanıcıların, kullandıkları uygulamaların lisanslarını yenileme desteği.

Desteklenen Sürümler: Uygulama, Microsoft Dynamics 365 Business Central'ın Essentials ve Premium sürümlerini desteklemektedir.  
Desteklenen Ülkeler: Türkiye 
Desteklenen Diller: Uygulama, şu dillerde desteklenmektedir: English (United States) ve Türkçe (Türkiye).

概覽

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56728.b102de93-e988-4e62-9ca9-66001183db8c.4c9e0bbf-c16a-44c0-a11e-b73b8918a2fe.b1e789b9-90a2-42c9-b1b0-9bd0dd7451ed
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21848.b102de93-e988-4e62-9ca9-66001183db8c.4c9e0bbf-c16a-44c0-a11e-b73b8918a2fe.285488dd-cf4f-46e9-88d8-a21d9b2e300e
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21088.b102de93-e988-4e62-9ca9-66001183db8c.4c9e0bbf-c16a-44c0-a11e-b73b8918a2fe.64640635-9dfd-4e2f-91db-1758319d6e40