Прескачане към основното съдържание

Attachments

Add-in Express

3.4 (68)

Quickly get all files used in an email conversation.

Whenever you are looking for a file in Outlook online, let the Attachments add-in quickly find it for you.

Just one click on its name in any email will bring up a window listing all files used in the conversation. Not only will you see the attachment names, but also the details about the sender and the date you received them.

 • See all conversation attachments in Outlook online
 • Open the email with the necessary file in a click
 • Search attachments by name or file type
 • Filter files by particular senders, and more

You will appreciate the simple interface and efficiency of the add-in. It will quickly become your favorite assistant for finding and viewing attachments in Outlook online.

Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
 • Може да изпраща данни през интернет
 • Тази добавка може да чете или променя съдържанието на всеки елемент във вашата пощенска кутия и да създава нови елементи. Тя може да осъществи достъп до лични данни – например основния текст, темата, подателя, получателите и прикачените файлове – във всяко съобщение или елемент от календара. Тя може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик.
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845602/Product_42949680002/Asset_7984c06e-172a-46b2-8ac5-6ff0cd0fec4f/attachmentsoutlookonline.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845602/Product_42949680002/Asset_7984c06e-172a-46b2-8ac5-6ff0cd0fec4f/attachmentsoutlookonline.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845602/Product_42949680002/Asset_28ae9e8d-251e-4b1a-99bd-b55dfec376d4/Searchattachmentlist.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845602/Product_42949680002/Asset_e8ccad9d-e66a-4387-8148-07f55a02fa87/seeattachmentsbysender.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845602/Product_42949680002/Asset_3674794a-d983-4165-bc8a-1e5a387f0c38/outlookonlineattachmentsdate.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845602/Product_42949680002/Asset_4123834d-c921-4ff6-a828-1c9399c99cf3/seeattachmentdetails.png