Прескачане към основното съдържание

ScheduleLook

株式会社ビービーシステム

ScheduleLookは、Teamsのチームに所属するメンバーの予定を、一覧で参照できる機能です。

チームメンバーの予定を表示するアプリです。

各チームに所属するメンバーの予定表が、一覧形式で表示されます。

複数のチームに所属している場合、チームごとにそれぞれの所属メンバーの予定が確認できるため、会議を開催する際などの予定の調整に便利です。

予定表には本日の0:00~23:59までの予定を表示します。

表示する日時の変更、ユーザーのソートを行うことで、予定の確認を容易に行うことができます。

予定表から予定をクリックすると、会議の開催時間時間、場所、参加者、繰り返し予定の有無など予定の詳細情報が確認できます。

チームの中に別のタイムゾーンを利用するユーザーがいた場合も、自動で表示が調整されるため、問題なく利用できます。

このアプリを利用するには、弊社サービスに契約する必要があります。ご利用の際は弊社サポート窓口までお問い合わせください。

Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
  • Може да изпраща данни през интернет
  • Тази добавка може да осъществява достъп до лични данни в активното съобщение, като например телефонни номера, пощенски адреси или URL адреси. Добавката може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик. Не могат да бъдат четени или променяни други елементи в пощенската ви кутия.
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846029/Product_42949683102/Asset_28717a1e-0733-4577-b9ed-b6531059b911/ScheduleLook11.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846029/Product_42949683102/Asset_28717a1e-0733-4577-b9ed-b6531059b911/ScheduleLook11.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846029/Product_42949683102/Asset_d35aaddf-a6a4-4fc3-8e5d-5e35819cbaff/ScheduleLook21.png