https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12862.b2e9dd0f-b752-4c04-b10d-037de096cf02.32f9d469-a68e-411c-adb4-07f4effa3c93.a37cc2b1-63e2-409c-80f6-9d44412474c9.png

MiaProva - Optimization and Personalization Management

от MiaProva

Visibility into your Optimization Program and risk-mitigating alerts from Adobe.

The MiaProva App for Microsoft Teams gives organizations real-time notifications about their Optimization and Personalization workflows.

To use the MiaProva App for Teams, you must have a license and an active MiaProva account. To learn more or if we can help with anything at all, please get in touch with us here:

https://www.miaprova.com/support

Възможности на приложението

Когато това приложение се използва, то
  • Може да изпраща данни през интернет
  • Това приложение може да осъществява достъп до лични данни в активното съобщение, като например телефонни номера, пощенски адреси или URL адреси. Приложението може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик. Не могат да бъдат четени или променяни други елементи в пощенската ви кутия.

Бърз преглед

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.50296.b2e9dd0f-b752-4c04-b10d-037de096cf02.32f9d469-a68e-411c-adb4-07f4effa3c93.305518f4-0a72-42a3-8a96-fc9ab599508b.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.57165.b2e9dd0f-b752-4c04-b10d-037de096cf02.32f9d469-a68e-411c-adb4-07f4effa3c93.80db7a04-3e78-4cd4-a6e9-1c0a047e73f1.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47532.b2e9dd0f-b752-4c04-b10d-037de096cf02.32f9d469-a68e-411c-adb4-07f4effa3c93.243b40e7-451e-4f6b-a2e5-c1f221f9db03.png