Прескачане към основното съдържание

Sunburst

Microsoft Corporation

4.1 (100)

Multilevel donut chart for effectively visualizing hierarchical data

Sunburst chart is used to visualize hierarchical data, depicted by concentric circles. The circle in the centre represents the root node, with the hierarchy moving outward from the center. A segment of the inner circle bears a hierarchical relationship to those segments of the outer circle which lie within the angular sweep of the parent segment.

This is an open source visual. Get the code from GitHub: https://github.com/Microsoft/powerbi-visuals-sunburst

Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
  • Може да чете или извършва промени във вашите документи
  • Може да изпраща данни през интернет
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949680595/Asset_6d41ccee-75c9-42dd-b2ee-867ce7773838/Sunburstscreenshot1.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949680595/Asset_6d41ccee-75c9-42dd-b2ee-867ce7773838/Sunburstscreenshot1.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949680595/Asset_dbb5fb35-bc8e-4a7e-91f4-ee4a423046c5/Sunburstscreenshot2.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949680595/Asset_44036606-50a6-4589-b467-40434d31494e/Sunburstscreenshot3.png