Прескачане към основното съдържание

KPI Indicator

Fredrik Hedenström

4.2 (35)

Visualization of key performance indicators. Includes visualization of status, trend and deviation.

This visualization is all about visualizing Key Performance Indicators. The status is presented as a color indication, comparing the actual and target values. Deviation is presented as distance in percent of actual from target. The history (trend) is presented as a line or a bar chart. It is up to the user to decide the granularity of the data displayed. Any dimension attributes can be used, but it’s recommended to stick to the ones in your date dimension.

Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
  • Може да чете или извършва промени във вашите документи
  • Може да изпраща данни през интернет
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846987/Product_42949680656/Asset_b664d5b1-edaf-4a99-a619-040ba4f433a3/Screenshot1512x384.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846987/Product_42949680656/Asset_b664d5b1-edaf-4a99-a619-040ba4f433a3/Screenshot1512x384.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846987/Product_42949680656/Asset_331a6110-2c59-4648-922d-335ecfcfe6b8/Screenshot2512x384.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846987/Product_42949680656/Asset_e4ceeece-b009-4829-a53b-5238b06076b8/Screenshot3512x384.png