https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.6121.d104c6b9-c056-489e-bf94-16b0a665963e.0bd99a53-c2a2-4354-a9a5-ba2b62969b81.d6a90d9f-c322-4f55-ba7f-b71ca451c1e8

Social Network Graph

от Arthur Graus Training & Consultancy

(10 оценки)
Изтегляне на извадкаИнструкции

Visualize social networks like facebook, linkedin or organization graphs.

Use the People Graph Custom Visual to visualize social networks like:

  • Facebook friends
  • LinkedIn connections
  • Organization Structure
  • Stakeholder relationships

Възможности на визуален обект

Когато този визуален обект се използва, той
  • Може да осъществява достъп до външни услуги или ресурси

Бърз преглед

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49135.d104c6b9-c056-489e-bf94-16b0a665963e.0bd99a53-c2a2-4354-a9a5-ba2b62969b81.103f271a-f9a1-424e-bb63-a0c399f9320a
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1450.d104c6b9-c056-489e-bf94-16b0a665963e.0bd99a53-c2a2-4354-a9a5-ba2b62969b81.327013be-782e-42b1-aa8c-3296f223ec79