https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23689.d8f59d8c-be9e-4657-b976-48e22ee6c059.f8c2c73c-e2bb-4dae-8f3d-3364079924e7.9f27bad6-64d3-4256-b028-183afbaca844.png

Zoho Desk for Microsoft Teams

de Zoho Corporation Private Limited

(1008 valoracions)

Zoho Desk integrates with Microsoft Teams to deliver unified support ticket management.

Zoho Desk now integrates with Microsoft Teams, leveraging the collaboration application from Microsoft as an additional channel to support ticket management. By bringing the capabilities like support ticket management into Microsoft Teams, Zoho Desk simplifies support workflows and enhances team collaboration.

Users can integrate Desk's Tickets module as a tab inside their organization's Teams interface. This integration enables support executives to view, create, or solve tickets with a quick turnaround time without leaving their Teams interface.

Zoho Desk and MS Teams integration will also enable the support executives to chat with the Desk Bot in Teams and receive real-time notifications on their tickets within the Teams interface.

Capacitats del complement

Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu, com ara números de telèfon, adreces postals o direccions URL. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.

D'una ullada

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5029.d8f59d8c-be9e-4657-b976-48e22ee6c059.f8c2c73c-e2bb-4dae-8f3d-3364079924e7.cd16c57f-01f3-427c-a2ca-755a6d73d7d7.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.3473.d8f59d8c-be9e-4657-b976-48e22ee6c059.f8c2c73c-e2bb-4dae-8f3d-3364079924e7.f13bb0c3-56ca-4a00-a9ca-941101791b64.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.42769.d8f59d8c-be9e-4657-b976-48e22ee6c059.f8c2c73c-e2bb-4dae-8f3d-3364079924e7.9e7ee7f5-b9ef-492c-9921-362866139461.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64375.d8f59d8c-be9e-4657-b976-48e22ee6c059.f8c2c73c-e2bb-4dae-8f3d-3364079924e7.bc0feace-8515-419e-ac57-574f0efa93e2.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18727.d8f59d8c-be9e-4657-b976-48e22ee6c059.f8c2c73c-e2bb-4dae-8f3d-3364079924e7.6c19ddea-fb66-4655-b6d8-97792fff670b.png