NetDocuments

NetDocuments Inc

Host all your NetDocuments applications in Teams

This Integration allows you to access all of your NetDocuments applications without leaving Teams. Associate a Teams channel with one or more NetDocuments workspaces to see your files, emails, ndThread discussions, and more! This integration requires a NetDocuments subscription that includes ndThread and/or PLAN.

Capacitats del complement
Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu, com ara números de telèfon, adreces postals o direccions URL. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.4401.6f762604-4706-467d-8b93-dfeb66542120.e95fd82c-f3b0-4e6b-a247-dbeee2433965.2ae58854-00d2-4d6c-aa28-79609621e12f.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.4401.6f762604-4706-467d-8b93-dfeb66542120.e95fd82c-f3b0-4e6b-a247-dbeee2433965.2ae58854-00d2-4d6c-aa28-79609621e12f.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33575.6f762604-4706-467d-8b93-dfeb66542120.e95fd82c-f3b0-4e6b-a247-dbeee2433965.b5d8bdef-109b-46fa-a649-de54cde7ff1f.png